Raport o stanie Gminy ożarów w 2023 roku

Piotr Ślęzak Burmistrz Ożarowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ożarów 

Przedstawiam Państwu raport o Stanie Gminy za 2023 rok. Pragnę zaznaczyć, że jest to dość nietypowa sytuacja. Po raz pierwszy w historii samorządu nowo wybrany burmistrz prezentuje dokonania swojego poprzednika.

Dokument ten stanowi podsumowanie działalności ożarowskiego samorządu za rok 2023 i obejmuje informacje na temat zadań realizowanych na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. Zebrane w tym opracowaniu dane dotyczą nie tylko gminnych finansów, zarządzania majątkiem, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy zrealizowanych inwestycji. Odnoszą się również do życia społecznego i dziedzin takich jak ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Raport jest nie tylko podsumowaniem naszych wspólnych działań, ale też źródłem wiedzy o tym, jak szeroka jest skala zagadnień, za które odpowiada samorząd gminny.


Zapraszam do zapoznania się z dokumentem

Piotr Ślęzak

Burmistrz Ożarowa

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Wykres - Ogólna ocena rozwoju

Sytuację Gminy Ożarów należy ocenić jako dobrą. W aspekcie gospodarczym oraz  budżetowym sytuacja Gminy Ożarów jest sprzyjająca pośród porównywanych gmin, natomiast korzystnie prezentuje się obszar edukacji.